Europejski Fundusz Rolny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.  POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ OBIEKTU PERŁA WARMII W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ORAZ UTWORZENIE 1 MIEJSCA PRACY W WYMIARZE 1 ETATU I UTRZYMANIE GO PRZEZ OKREŚ CO NAJMNIEJ 3 – LETNIEJ TRWAŁOŚCI PROJEKTU  mająca na celu ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  POPRZEZ UTWORZENIE NOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ DZIĘKI WYBUDOWANEJ WIACIE BIESIADNEJ ORAZ UTWORZENIE 1 MIEJSCA PRACY W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dodaj komentarz