Europejski Fundusz Rolny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.  Poprawa konkurencyjności oferty turystyczno – rekreacyjnej STRUSIOLANDIA  mająca na celu ROZWINIĘCIE I POPRAWA KONKURENCYJNOSCI OFERTY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ FIRMY STRUSIOLANDIA POPRZEZ WZROST PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  I UTWORZENIE 1 MIEJSCA PRACY, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY I UTRZYMANIE CELU PRZEZ 3 LETNI OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dodaj komentarz